Συχνές Ερωτήσεις - Επασβεστώσεις του μαστού

1. Τι είναι οι επασβεστώσεις στο μαστό;
2. Ποιές μικροεπασβεστώσεις είναι ύποπτες και τι μπορεί να σημαίνουν;
3. Οι μικροεπασβεστώσεις φαίνονται και στο υπερηχογράφημα;
4. Τι κάνουμε σε παρουσία μικροεπασβεστώσεων στην μαστογραφία;
5. Πως γίνεται η βιοψία των μικροεπασβεστώσεων;
6. Σε ύποπτες μικροεπασβεστώσεις αντί της βιοψίας μπορεί εναλλακτικά να προταθεί παρακολούθηση;
 
1. Τι είναι οι επασβεστώσεις στο μαστό;

Οι επασβεστώσεις του μαστού είναι εναποθέσεις ασβεστίου μέσα στον ιστό του μαστού. Είναι εμφανείς στην μαστογραφία σαν λευκά σημάδια ποικίλου σχήματος και μεγέθους. Ανάλογα με το μέγεθός τους διακρίνονται σε μακροεπασβεστώσεις και μικροεπασβεστώσεις. Οι μακροεπασβεστώσεις είναι μεγάλες αδρές εναποθέσεις ασβεστίου που σχεδόν ποτέ δεν σχετίζονται με την ανάπτυξη κακοήθειας και δεν χρειάζονται επιπλέον έλεγχο και αντιμετώπιση. Οι μικροεπασβεστώσεις είναι μικροσκοπικές εστίες ασβεστίου και σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να σχετίζονται με την ανάπτυξη κακοήθειας, γι' αυτό και απαιτούν επιπλέον διερεύνηση.

Μπορεί να οφείλονται σε προηγούμενη επέμβαση ή τραύμα (λιποδυστροφικές), σε επασβέστωση καλοηθών αλλοιώσεων (κύστεις, ιναδενώματα κλπ), σε επασβέστωση αγγείων του μαστού, σε επασβέστωση σμηγματογόνων αδένων του δέρματος κα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως αναφέρθηκε, μπορεί να παράγονται από κακοήθεις βλάβες (in situ καρκίνωμα ή διηθητικό καρκίνωμα του μαστού).

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι επασβεστώσεις είναι αθώες και είναι πολύ συχνές, ιδιαίτερα σε γυναίκες πάνω από τα 50.

    

 
2. Ποιές μικροεπασβεστώσεις είναι ύποπτες και τι μπορεί να σημαίνουν;

Οι μικροεπασβεστώσεις χαρακτηρίζονται ανάλογα με ορισμένα χαρακτηριστικά τους. Τη μορφή (γραμμοειδείς, λεπτές κοκκώδεις, δακτυλιοειδείς, σκωληκοειδείς, άμορφες, αδρές, ποικιλόμορφες, στικτές, ακανόνιστου σχήματος σαν θρυμματισμένη πέτρα, σε ομάδα κα), το μέγεθος (μικρές, μεγάλες ή όταν είναι σε ομάδα αν το μέγεθός τους ποικίλει), την πυκνότητα (υψηλής, μέσης ή χαμηλής πυκνότητας ή όταν είναι σε ομάδα αν ποικίλει) και την κατανομή (στον ένα ή και στους δύο μαστούς, διάσπαρτες ή εντοπισμένες, σε τμηματική ή περιοχική κατανομή, σε κατανομή γαλακτοφόρου πόρου ή λοβίου, σε γραμμική κατανομή κα).

Ο χαρακτηρισμός των μικροεπασβεστώσεων ως αθώων ή ύποπτων απαιτεί γνώση και εμπειρία και λαμβάνει υπόψη όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Έτσι οι μικροεπασβεστώσεις μπορεί να χαρακτηρισθούν ύποπτες (πιθανότητα κακοήθειας 2-95%), ενδιάμεσες (πιθανότητα κακοήθειας <2%) ή αθώες (χωρίς πιθανότητα κακοήθειας). Η παρουσία ύποπτων μικροεπασβεστώσεων σημαίνει συνήθως την ανάπτυξη in situ πορογενούς ή in situ λοβιακού καρκινώματος και σε μερικές περιπτώσεις την ανάπτυξη διηθητικού καρκίνου. Η παρουσία διηθητικού καρκίνου είναι πιθανότερη αν οι μικροεπασβεστώσεις συνδυάζονται και με άλλα απεικονιστικά ευρήματα (παρουσία μάζας, διαταραχή της φυσιολογικής αρχιτεκτονικής του μαστού κα).

Κακοήθεις μικροεπασβεστώσεις

1. In situ πορογενές καρκίνωμα 2. Πολυεστιακό in situ πορογενές καρκίνωμα 3. Μικροδιηθητικό πορογενές καρκίνωμα 4. Διηθητικό πορογενές καρκίνωμα

 
3. Οι μικροεπασβεστώσεις φαίνονται και στο υπερηχογράφημα;

 

Το υπερηχογράφημα σαν απεικονιστική μέθοδος δεν έχει υψηλή ευαισθησία στην ανίχνευση των μικροεπασβεστώσεων και η μαστογραφία παραμένει η κύρια εξέταση ανάδειξης και μελέτης τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, με την χρήση υπερήχων υψηλής ευκρίνειας από έμπειρο εξεταστή, είναι δυνατή η απεικόνιση των μικροεπασβεστώσεων, ιδιαίτερα αν αυτές έχουν προηγουμένως εντοπισθεί μαστογραφικά.

Κακοήθεις μικροεπασβεστώσεις (υπερηχογραφικές εικόνες)

1. In situ πορογενές καρκίνωμα 2. In situ και διηθητικό πορογενές καρκίνωμα 3. Διηθητικό πορογενές καρκίνωμα 4. Διηθητικό θηλώδες καρκίνωμα

 
4. Τι κάνουμε σε παρουσία μικροεπασβεστώσεων στην μαστογραφία;

Όταν οι μικροεπασβεστώσεις είναι προφανέστατα αθώες δεν χρειάζεται να γίνει κανένας περαιτέρω έλεγχος και συστήνεται τακτικός προληπτικός έλεγχος. Σε περίπτωση που οι μικροεπασβεστώσεις χαρακτηρίζονται ενδιάμεσες ή ύποπτες, ακολουθεί στοχευμένος ενδελεχής υπερηχογραφικός έλεγχος και ειδικές μαστογραφικές λήψεις (εντοπιστική μεγεθυντική μαστογραφία). Εφ' όσον οι μικροεπασβεστώσεις χαρακτηρισθούν ενδιάμεσες και δεν υπάρχει υπερηχογραφικό εύρημα, συστήνεται 6μηνιαίος επανέλεγχος για 1-2 χρόνια ή βιοψία, κατά περίπτωση. Σε ενδιάμεσες μικροεπασβεστώσεις με υπερηχογραφικό εύρημα (πχ όγκο), καθώς και σε ύποπτες μικροεπασβεστώσεις, είναι απαραίτητη η βιοψία.

 
5. Πως γίνεται η βιοψία των μικροεπασβεστώσεων;

Η βιοψία των μικροεπασβεστώσεων μπορεί να γίνει με τρείς τρόπους:

 • Διαδερμική βιοψία με τέμνουσα βελόνη (core biopsy) κατευθυνόμενη με υπερήχους, σε περίπτωση που υπάρχει εύρημα στο υπερηχογράφημα.
   
 • Διαδερμική βιοψία με τέμνουσα βελόνη (core biopsy) κατευθυνόμενη με μαστογράφο (στερεοτακτικά). Στην περίπτωση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύστημα υποβοήθησης κενού (vacuum assisted, Mammotome ®) για λήψη περισσότερου ιστού.
   
 • Ανοιχτή χειρουργική βιοψία. Προηγείται εντοπισμός των μικροεπασβεστώσεων με ειδικό συρμάτινο οδηγό (hook wire) με μαστογραφική καθοδήγηση, προκειμένου αυτές να αφαιρεθούν πλήρως και χωρίς την αφαίρεση επιπλέον υγιών ιστών.
 
6. Σε ύποπτες μικροεπασβεστώσεις αντί της βιοψίας μπορεί εναλλακτικά να προταθεί παρακολούθηση;

Πριν την μαζική εφαρμογή του προληπτικού μαστογραφικού ελέγχου, η εμπειρία σε σχέση με τις μικροεπασβεστώσεις και το in situ καρκίνωμα ήταν ελάχιστη. Έτσι, σε ανίχνευση μικροεπασβεστώσεων στην μαστογραφία προτείνονταν παρακολούθηση. Αυτό τελικά αποδείχθηκε λάθος για τους εξής λόγους:

 • Ένα in situ πορογενές καρκίνωμα, που γίνεται αντιληπτό στην μαστογραφία με την παρουσία μικροεπασβεστώσεων, μπορεί να έχει μαστογραφική "σταθερότητα" για χρόνια ή και δεκαετίες πριν εξελιχθεί σε διηθητικό καρκίνο. Μέχρι πότε, λοιπόν, θα πρέπει η γυναίκα να ελέγχεται με μαστογραφία ανά 6μηνο, ώστε να τεκμηριωθεί η καλοήθεια της βλάβης;
   
 • Η απεικονιστική αλλαγή των ύποπτων μικροεπασβεστώσεων, τις περισσότερες φορές, σημαίνει την μετάβαση από ένα in situ καρκίνωμα σε ένα διηθητικό καρκίνο. Στην περίπτωση αυτή η γυναίκα τελικά αντιμετωπίζεται για ένα διηθητικό καρκίνο, με ότι αυτό συνεπάγεται (πιθανή απειλή για την ζωή, πιθανή ανάγκη οδυνηρών θεραπειών όπως η χημειοθεραπεία, ψυχική φόρτιση κλπ).

Η παρακολούθηση ύποπτων απεικονιστικά βλαβών είναι επισφαλής και επικίνδυνη. Η απεικονιστική "σταθερότητα" από μόνη της δεν αποτελεί τεκμήριο καλοήθειας.

 
 
 
 
  Αρχική Συχνές Ερωτήσεις
  Ποιοι είμαστε Νέα - Άρθρα
  Ιατρείο Links
  Υπηρεσίες Επικοινωνία
Κατασκευή Ιστοσελίδων - Istopolis