Νέα - Άρθρα

Ογκοπλαστική χειρουργική

Από την δεκαετία του 70 κλινικές μελέτες απέδειξαν πως η τοπική εκτομή του όγκου (τμηματεκτομή ή ογκεκτομή), ακολουθούμενη από μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία, έχει ισοδύναμο θεραπευτικό αποτέλεσμα με την μαστεκτομή στην χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού. Με τον τρόπο αυτό πλέον οι περισσότερες γυναίκες αποφεύγουν την μαστεκτομή, μια ιδιαίτερα ακρωτηριαστική επέμβαση με έντονη ψυχολογική επιβάρυνση.

Ο κύριος στόχος της τμηματεκτομής (αφαίρεση τμήματος του μαστού που περιέχει τον όγκο) είναι η διατήρηση του μαστού και η εξασφάλιση  της φυσιολογικής εμφάνισης της γυναίκας. Σε αρκετές όμως περιπτώσεις (έως και 30%), ο στόχος αυτός δεν επιτυγχάνεται απόλυτα λόγω της παραμόρφωσης που υφίσταται ο μαστός. Η παραμόρφωση αυτή μπορεί να εμφανισθεί αμέσως μετά το χειρουργείο ή να αναπτυχθεί σταδιακά με το πέρασμα του χρόνου και οδηγεί σε άσχημο αισθητικό αποτέλεσμα.

Κύριες αιτίες παραμόρφωσης του μαστού μετά από τμηματεκτομή είναι:

  • Αφαίρεση μεγάλου τμήματος του μαστού
  • Μεγάλος όγκος σε σχετικά μικρό μαστό
  • Θέση του όγκου («δύσκολα» τεταρτημόρια όπως το έσω τμήμα του μαστού)
  • Κακή τοποθέτηση χειρουργικών τομών
  • Μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία

Την λύση στο πρόβλημα αυτό δίνει η Ογκοπλαστική Χειρουργική που αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε κυρίως από την δεκαετία του 2000.

Η Ογκοπλαστική Χειρουργική αναφέρεται στην εκτομή του όγκου (τμηματεκτομή) και στην άμεση αποκατάσταση του ελλείμματος με την χρήση τεχνικών της πλαστικής χειρουργικής (τοπικοί παρεγχυματικοί κρημνοί, μυϊκοί κρημνοί ή ελεύθεροι κρημνοί). Οι τεχνικές που εφαρμόζονται είναι είτε αυτούσιες τεχνικές πλαστικής χειρουργικής (μειωτική μαστοπλαστική, ανόρθωση) είτε τροποποιημένες για τις ανάγκες της χειρουργικής ογκολογίας.

Η Ογκοπλαστική Χειρουργική περιλαμβάνει:

  • Αφαίρεση του όγκου σε υγιή όρια
  • Άμεση αναδιαμόρφωση του ελλείμματος του μαστού για βελτίωση του αισθητικού αποτελέσματος
  • Συμμετρικοποίηση (συνήθως ανόρθωση ή και μείωση) του υγιούς μαστού όταν απαιτείται
  • Ανάπλαση της θηλής όταν απαιτείται

Η αποκατάσταση του μαστού μετά από μαστεκτομή αποτελεί ένα ξεχωριστό πεδίο της Ογκοπλαστικής Χειρουργικής  με την ευρύτερη έννοια.

Με την Ογκοπλαστική Χειρουργική επιτυγχάνεται εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσμα, δίνεται η δυνατότητα για αφαίρεση μεγαλύτερου τμήματος του μαστού με υψηλότερη ογκολογική ασφάλεια και μειώνεται σημαντικά η ανάγκη για μαστεκτομές.   Διαβάστε εδώ περισσότερα ...
Photo Gallery
Ογκοπλαστική τμηματεκτομή δεξιού μαστού (6 μήνες μετά την ακτινοθεραπεία))
Ογκοπλαστική τμηματεκτομή δεξιού μαστού (6 μήνες μετά την ακτινοθεραπεία))
Ογκοπλαστική τμηματεκτομή αριστερού μαστού (1 μήνα μετά την ακτινοθεραπεία - η ασθενής δεν επιθυμούσε συμμετρικοποίηση του δεξιού μαστού)
Ογκοπλαστική κεντρική τμηματεκτομή δεξιού μαστού με ανάπλαση της θηλής
Ογκοπλαστική τμηματεκτομή δεξιού μαστού (6 εβδομάδες μετά την ακτινοθεραπεία)
Ογκοπλαστική τμηματεκτομή δεξιού μαστού (1 μήνα μετά την ακτινοθεραπεία))
Ογκοπλαστική τμηματεκτομή δεξιού μαστού (2 μήνες μετά την ακτινοθεραπεία - η ασθενής δεν επιθυμούσε συμμετρικοποίηση του αριστερού μαστού)
Ογκοπλαστική τμηματεκτομή δεξιού μαστού (2 εβδομάδες μετά το χειρουργείο)
Ογκοπλαστική τμηματεκτομή δεξιού μαστού (1 μήνα μετά την ακτινοθεραπεία)
Ογκοπλαστική τμηματεκτομή αριστερού μαστού (1 μήνα μετά το χειρουργείο)
Περισσότερα νέα της κατηγορίας:
 
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα
 
 
  Αρχική Συχνές Ερωτήσεις
  Ποιοι είμαστε Νέα - Άρθρα
  Ιατρείο Links
  Υπηρεσίες Επικοινωνία
Κατασκευή Ιστοσελίδων - Istopolis