Χειρουργική αντιμετώπιση των παθήσεων του μαστού

Ως εξειδικευμένοι χειρουργοί μαστού αντιμετωπίζουμε όλο το εύρος των χειρουργικών παθήσεων του μαστού. Αυτές μπορεί να είναι καλοήθεις καταστάσεις που ταλαιπωρούν την γυναίκα, καλοήθεις όγκοι και κακοήθεις όγκοι. Το κύριο  μέρος της δουλειάς μας καλύπτει η χειρουργική ογκολογία του μαστού.

Οι πιο συχνά εκτελούμενες επεμβάσεις είναι:

·  Απλή Μαστεκτομή

·  Μαστεκτομή με διατήρηση δέρματος (skin sparing) και σύγχρονη ανάπλαση του μαστού

·  Μαστεκτομή με διατήρηση δέρματος-θηλής  (nipple sparing) και σύγχρονη ανάπλαση του μαστού

·  Τμηματεκτομή (αφαίρεση τμήματος μαστού)

·  Τμηματεκτομή μετά από εντοπισμό μη ψηλαφητής βλάβης με συρμάτινο οδηγό (hook wire)

·  Ογκοπλαστική τμηματεκτομή (αφαίρεση τμήματος μαστού και ανάπλασή του με τοπικούς κρημνούς)

·  Λεμφαδενικός καθαρισμός μασχάλης

·  Βιοψία λεμφαδένα φρουρού

·  Μικροπορεκτομή (αφαίρεση γαλακτοφόρου πόρου με ενδοπορική βλάβη)

·  Αφαίρεση καλοήθων όγκων

 

Σε κάθε περίπτωση με ένδειξη για χειρουργική αντιμετώπιση, η ασθενής ενημερώνεται λεπτομερέστατα για τις διάφορες θεραπευτικές επιλογές καθώς επίσης και για το μετεγχειρητικό αισθητικό αποτέλεσμα. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο στην ογκολογική ασφάλεια των επεμβάσεων αλλά και στο άριστο αισθητικό αποτέλεσμά τους. Ενθαρρύνουμε τις ασθενείς μας να αποφασίζουν με ηρεμία και χωρίς πίεση χρόνου, με αίσθημα ασφάλειας και όχι με πανικό.
Σε περιπτώσεις μαστεκτομής με σύγχρονη αποκατάσταση υπάρχει συνεργασία με ομάδα έμπειρων πλαστικών χειρουργών. Η ιστολογική εξέταση των χειρουργικών παρασκευασμάτων πάντα εκτελείται από έγκριτους και έμπειρους παθολογοανατόμους.
Με την εμπειρία εξαιρετικά μεγάλου αριθμού επεμβάσεων, την απόλυτη εξειδίκευση και την συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση, στοχεύουμε στην άριστη και ασφαλή αντιμετώπιση κάθε ασθενούς.


Ογκοπλαστική χειρουργική

Η ογκοπλαστική χειρουργική αποτελεί την σύγχρονη εξέλιξη στην χειρουργική ογκολογία του μαστού. Αναφέρεται στην αφαίρεση του όγκου  και στην σύγχρονη αποκατάσταση του ελλείμματος που δημιουργείται στον μαστό, με τη χρήση τεχνικών πλαστικής χειρουργικής, αυτούσιων ή προσαρμοσμένων στην χειρουργική ογκολογία. Στοχεύει στην αποφυγή της παραμόρφωσης ή και στην βελτίωση της εμφάνισης του μαστού με προαπαιτούμενη φυσικά την επιτυχή ογκολογική αντιμετώπιση.
Η άριστη γνώση της ογκοπλαστικής αποτελεί βασικό εφόδιο στην άσκηση της χειρουργικής μαστού.  Στις περισσότερες ασθενείς μας εφαρμόζουμε τεχνικές ογκοπλαστικής αφού προηγουμένως ενημερωθούν γι' αυτές.

Διαβάστε περισσότερα ...


Βιοψία λεμφαδένα φρουρού

Η διερεύνηση της μασχάλης για πιθανή διασπορά της νόσου, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της χειρουργικής αντιμετώπισης του καρκίνου του μαστού. Ο παραδοσιακός λεμφαδενικός καθαρισμός (αφαίρεση των μασχαλιαίων λεμφαδένων) έχει πλέον αντικατασταθεί από την βιοψία του λεμφαδένα φρουρού. Με τον τρόπο αυτό, οι ασθενείς στις οποίες ο καρκίνος δεν έχει επεκταθεί στην μασχάλη, αποφεύγουν μια ανώφελη και βαρύτερη επέμβαση με αρκετά μετεγχειρητικά προβλήματα.
Στις ασθενείς μας εφαρμόζουμε την διπλή μέθοδο εντοπισμού του λεμφαδένα φρουρού (με ραδιοϊσότοπο και μπλέ χρωστική) που εξασφαλίζει υψηλά ποσοστά ανίχνευσης και εξαιρετική ογκολογική ασφάλεια.

Διαβάστε περισσότερα ...

 
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα
 
 
  Αρχική Συχνές Ερωτήσεις
  Ποιοι είμαστε Νέα - Άρθρα
  Ιατρείο Links
  Υπηρεσίες Επικοινωνία
Κατασκευή Ιστοσελίδων - Istopolis